Kategorije

Podjela po skupinama
U maèevanju se natjecatelji dijele u skupine po oružjima (floret, maè i sablja), spolu, te po dobnim skupinama. Dobne granice prema pravilima FIE (Svjetske maèevalaèke organizacije) su seniori (bez dobnog ogranièenja), juniori (do 20 godina) i kadeti (do 17 godina), te dvije skupine veterana (preko 50 i preko 60 godina starosti). Nacionalni savezi sami odreðuju dobne granice za skupine mlaðe od kadeta.

U Hrvatskoj su službene dobne skupine koje vrijede od natjecateljske sezone 2007/2008: :

do 10 godina klinci klinceze
do 12 godina djeèaci djevojèice
do 14 godina mlaði kadeti mlaðe kadetkinje
do 17 godina kadeti kadetkinje
do 20 godina juniori juniorke
preko 20 godina seniori seniorke
Natjecanja su pojedinaèna, ekipna i mješovita.

borbarapirovci

Normativi za natjecanje

Teren

Za sve dobne skupine: Standardna pista (1,5-2 m × 14 m)

Dužina oštrice

Za uzrast do 11 godina: Floret br. 0 (77 cm)

Za ostale dobne skupine: Floret br. 5 ili manji (do 90 cm)

Broj pogodaka i trajanje borbe

Kvalifikacijske grupe

Za sve dobne skupine: 5 tuševa, 4 minute

Direktna eliminacija

Za uzrast do 11 godina: 8 tuševa, 6 + 1 minuta

Za ostale dobne skupine: 15 tuševa, (3 × 3) + 1 minuta