O nama

Maèevalaèki klub Rapir osnovan je 1992. godine, na inicijativu grupe Branko Plenèa (prvi predsjednik kluba), pok. Branko Dubravica (dopredsjednik), Željko Kvesiæ (tajnik), Tea Lanoviæ (natjecateljka i trener) i Sanjin Kovaèiæ (tajnik Maèevalaèkog saveza Zagreba).

Od sezone 2005/2006 klub ima više od 50 aktivnih èlanova, floretaša. Od sezone 2007/2008 uvodi disciplinu maè u i rekreativno maèevanje za odrasle vikendom, te poèinje suradnju s fakultetima Sveuèilišta u Zagrebu i održava trening maèa kao izbornu nastavu u sklopu predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura. Od sezone 2008/2009 uvodi disciplinu maè i u natjecateljske grupe. Èlanovima je na raspolaganju osam aktivnih trenera (i još èetiri u prièuvi).

Klub ostvaruje niz bogatih športskih i športsko-promotivnih programa kroz organiziranje i financiranje športaša na domaæim i meðunarodnim natjecanjima, pribavljanju športske opreme, organiziranju otvorenog prvenstva – Kupa Rapir (veljaèa), te Meðunarodnog ljetnog maèevalaèkog kampa u Jelsi na otoku Hvaru, te drugih aktivnosti za svoje èlanove.

 

Uz redovne športske aktivnosti klub sudjeluje u programima prevencije nedopustivog ponašanja mladeži, a 2000. godine bio je jedan od organizatora akcije “Maè u ruke protiv droge”.

Nepotrebno je naglašavati ulogu sporta u suvremenoj stvarnosti kada je mlada populacija izložena raznim iskušenjima suvremenog života (pušenje, alkohol, droga). Najbolja preventiva je poticanje raznih oblika konstruktivne kreativnosti, kako u intelektualnom, tako i u tjelesno-zdravstvenom smislu. Sport se ovdje javlja kao idealni alat, buduæi da u znaèajnoj mjeri objedinjava cijeli niz pozitivnih podražaja koji utjeèu na formiranje osobnosti i na strukturiranje povoljnog zdravstvenog i motorièkog statusa.

CLANOVI

demograf

DOKUMENTI

HMS_Upisnica
Microsoft Word – Skoleprog
Microsoft Word – Rapir_Zapisnik
Rapir_PromjenaOvlasti_2007
Rapir_Upisnica
Rapir_Statut