Oprema i boriliste

Oružje

Sportsko maèevanje (eng. fencing, fra. l’Escrime, njem. Fechten, rus. fehtovanie) poznaje tri oružja: floret (fra. fleuret, eng.foil, njem. Florett), maè (eng. i fra. epée, njem. Degen) i sablja (eng. i fra. sabre, njem. Säbel).

oruzja

 

Borbe se odvijaju na dugoj pravokutnoj traci, borilištu (pisti ili planši). Prilikom detekcije pogodaka uobièajena je pomoæelektronièkih ureðaja i opreme.

Cilj igre je u zadanom trajanju borbe (prema normativu natjecanja) zaraditi više bodova (tuševa) od protivnika, odnosno zadati mu pogotke.

Floret

Floret ima savitljivu oštricu kvadratnog presjeka, dugaèku otprilike 90 cm i teži manje od pola kilograma.

 

Bodovi se dobivaju vrškom oštrice i moraju pogoditi gornji dio tijela, od ramena do prepona, prednji i stražnji dio. Dakle, nevažeæi su pogoci u ruke, noge, vrat i glavu. Uniforma maèevaoca ukljuèuje metalizirani prsluk, koji pokriva dio tijela na kojem važe pogoci, tako da oni bivaju zabilježeni elektronièkim ureðajem i prikazani na semaforu. Vršak floreta je spojen sa žièanim vodièem kojeg maèevalac ima unutar uniforme i dalje spojenu na kolotur sa žicom i semafor.

Dva su svjetla na ureðaju. Jedan pokazuje zeleno svjetlo kad maèevalac pogodi, a jedan crveno kad pogodi protivnik. Pogodak izvan valjane površine oznaèen je bijelim svjetlom. Takvi pogoci se ne broje, ali privremeno prekidaju borbu, kao i pravi pogoci. Kod istovremenog pogotka oba natjecatelja, sudac dodjeljuje bod onome tko je u trenutku pogotka bio u napadu.

Više detalja o dijelovima i održavanju floreta možete pronaæi ovdje.

Mač

oruzje-mac-H

 

 

Maè je po duljini slièan floretu, ali je teži (oko 750g), s veæim štitnikom radi zaštite ruke od pogotka, te znatno èvršæom oštricom. Boduju se samo pogoci vrškom oštrice.

pogoci-mac (1)Cijelo tijelo je meta pogodaka, stoga nema potrebe za metaliziranim prslukom.

Vršak maèa je ožièen oprugom koja zatvara elektrièni krug tek na pritisak od otprilike 750 grama. To uzrokuje paljenje obojenog svjetla na semaforu (crvenog ili zelenog). Za razliku od floreta i sablje, ako zasvijetle i crveno i zeleno, broje se oba pogotka.

Više detalja o dijelovima i održavanju maèa možete pronaæi ovdje.

 

 

Sablja

oruzje-sablja-H

 

 

 

Sablja je moderna inaèica konjanièke sablje za sjeèenje i slièna je po dužini i težini floretu.

pogoci-sabljaGlavna je razlika što sablja osim uboda i sijeèe svojom oštricom. Podruèje valjanih pogodaka je od bokova (s prednje i stražnje strane) do vrha glave, što simulira jahaèa na konju.

Maska je razlièita od one za maè i floret, s metaliziranim pokrovom, pošto je i glava valjano podruèje pogodaka. Kao i u floretu, uniforma se sastoji i od metalizirane jakne za bilježenje pogodaka, ali se pogoci izvan podruèja (bijelo svjetlo) ne bilježe na semaforu.

Više detalja o dijelovima i održavanju sablje možete pronaæi ovdje.


Borilište

Borilište u maèevanju naziva se i planša ili pista (eng. i fra. piste), napravljeno je od ploèa (najèešæe aluminijske), širine od 1,5 do 2 m. Duljina ovisi o vrsti oružja. Oznake na borilištu zanèe: C – središnja linija (centre), (G) – “en guard” linija, (W) – linija upozorenja, (E) – krajnja linija.

plansa

boriliste

 

semafor

oprema